Smartwatcher en Zorg Centrale Noord: ABSOLUTE ZEKERHEID IN ELKE SITUATIE

13:40 25 maart in Geen onderdeel van een categorie, News

Soms lezen we verontrustende berichten in de pers over verwarde personen die alleen en ver van huis worden aangetroffen. Dit komt veel meer voor dan we met z’n allen denken. Veel leed en zorgen zouden vermeden kunnen worden wanneer deze mensen in verbinding zouden staan met een zorgcentrale die dergelijk gedrag meteen herkent, de relevante zorgverleners of familieleden waarschuwt of voor directe hulp en assistentie kan zorgen. Ook alleenstaande personen met een verhoogd risico op vallen of mensen die werken op verlaten locaties kunnen veel baat hebben bij een dergelijke zekerheid en opvolging die levensreddend kan zijn.

 

Hulp en zorg op afstand

Het Zwitserse Smartwatcher, toonaangevend fabrikant van stijlvolle, waterdichte horloges met ingebouwde noodoproepknop, spraakfunctie en GPS, streeft ernaar om het zekerheidsgevoel en de veiligheid van haar klanten te verhogen. Recent gingen zij daarom een samenwerking aan met ZCN, een van de belangrijkste Nederlandse zorgcentrales. Ruim tachtig goed opgeleide en geroutineerde zorgverleners zijn hier 24/7 in de weer. Zij weten wie u bent, wat uw kwetsbaarheid is, welke hulp u precies nodig heeft en wie ze moeten waarschuwen in geval van nood. ZCN verbindt jaarlijks tienduizenden cliënten in een noodsituatie met hun mantelzorgers en hulpverleners. 

Levensreddende functies

Dankzij het Smartwatcher horloge, dat in directe verbinding staat met de ZCN zorgcentrale, kan een gesprek tot stand gebracht worden tussen drager en zorgverlener om de ernst van de situatie in te schatten. De juiste personen kunnen worden gewaarschuwd en door de lokalisatiefunctie weten hulpverleners precies waar ze moeten zijn.

Niet enkel voor de drager van een Smartwatcher horloge maar ook voor familieleden/mantelzorgers is het een grote geruststelling om te weten dat meteen na een noodsignaal professionele hulp onderweg is. Enerzijds kan de juiste interventie levensreddend zijn, anderzijds kan het vaak een dure, onnodige ziekenhuisopname vermijden.

Technologie en gebruiksgemak

Zowel ZCN als Smartwatcher zetten volop in op geavanceerde technologie en op dat vlak hebben ze elkaar helemaal gevonden.

Teun Jonker, manager e-health & domotica van ZCN: “De koppeling van het Smartwatcher horloge aan onze meldcentrale laat ons toe trefzeker te reageren bij een noodoproep. Daarmee zal het Smartwatcher horloge de zelfregie en het zekerheidsgevoel van de drager zeker positief beïnvloeden.”

 

Ook Erik Stricker, CEO van Smartwatcher, is bijzonder lovend over de nieuwe samenwerking. Hij heeft het vooral over de synergie van beide bedrijven op technologisch vlak waardoor nog meer Nederlanders beroep kunnen doen op de geruststellende zekerheid van adequate hulp op afstand.